Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP

› Info Center › Informații generale › Termeni și condiții

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI
  FIBG® – este denumirea comercială a FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Alba Iulia și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Albă sub codul EUID: ROONRC.J1/75/2015, respectiv cod unic de înregistrare fiscală RO6281606. Compania FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL este operator autorizat pentru comerțul EXTRASTAT si INTRASTAT.
  Vânzător – FIBG® sau orice partener din FIBG® Marketplace.
  Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.
  Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către FIBG® (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între FIBG® și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.
  Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul cumpărătorului în site (comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, etc.).
  Platforme e-Commerce B2B – B2C – domeniile https://fibg.ro,https://agri.fibg.ro, https://automatizari.fibg.ro, https://car-parts.fibg.ro, https://utilajeconstructii.fibg.ro, https://utilajeforestiere.fibg.ro, https://stivuitoare.fibg.ro și subdomeniile acestora..
  Conținut
  – toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  – conținutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  – orice informație transmisă prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  – informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;
  – informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  – date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
  Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
  Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu.
  Document – prezentele termene și condiții.
  Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor și serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
  Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun și/sau serviciu de către FIBG®, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului/procesatorilor de carduri agreat/agreați de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
  Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.
  Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
  2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
  2.2. Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
  2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comandă va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.
  2.4. Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.
  2.5. Pentru comenzile ce urmează a fi livrate de vânzător, FIBG®, prețurile și rezervările bunurilor și/sau serviciilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea comenzii de către cumpărător.
  2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.
 3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
  3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client/cumpărător.
  Pentru motive justificate FIBG® își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel FIBG®. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul se poate adresa departamentului de relații cu clienții al FIBG®, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate.
  3.2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.
  3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, FIBG® își rezervă dreptul de a cere clienților/cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul site-ului.
  3.4. FIBG® poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care FIBG® are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
  3.5. Majoritatea tarifelor aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA., cu excepția acelora la care se face mențiunea că sunt exprimate în euro (EUR) și nu includ TVA.
  3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul bunurilor electronice afișat pe site, include taxa de timbru verde. În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul bunului, acesta va contacta telefonic sau prin e-mail FIBG®.
  3.7. În cazul plăților online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai cumpărătorul.
  3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
  3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui bun sau serviciu, cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui review legat de bunul sau serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de cumpărător în cont. În acest fel, cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili utilizatori/clienți/cumpărători de pe site și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.
 4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
  Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
  5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a FIBG®, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
  5.2. Clientului/cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FIBG®, includerea oricărui conținut în afară site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FIBG® asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al FIBG®.
  5.3. Orice conținut la care clientul/cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între FIBG® și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea FIBG® cu referire la acel conținut.
  5.4. Clientul/cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.
  5.5. În cazul în care FIBG® conferă clientului/cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea FIBG® pentru respectivul client/cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
  5.6. Niciun conținut transmis către client sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea FIBG® și/sau al angajatului/prepusului FIBG® care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
  5.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
 6. COMANDA
  6.1. Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.
  6.2. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.
  6.3. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.
  6.4. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
  6.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
  6.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de FIBG®, în cazul plății online;
  6.4.3. Datele furnizate de către client/cumpărător, pe site sunt incomplete și/sau incorecte;
  6.5. În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
  6.5.1. Pentru comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  6.5.2. Pentru comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/Card bancar-> prin virament bancar;
  6.5.3. Pentru comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.
  6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși bunurile (se va lua data cea mai recentă).
  6.7. În cazul în care un bun și/sau serviciu comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.
 7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE
  7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:
  7.1.1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
  7.1.2. Furnizarea de bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  7.1.3. Furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
  7.1.4. Furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  7.1.5. Furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de cumpărător;
  7.1.6. Furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  7.1.7. Furnizarea de piese de schimb, subansamble, echipamente și utilaje agricole, forestiere, industriale, utilaje pentru construcții, utilaje de ridicat și transportat a căror precomandă/comandă a fost realizată pe baza unei comenzii ferme de achiziție din partea clientului intern sau extern și lansată în baza unei plăți externe către un partener extern, în speță producător, furnizor sau furnizor al producătorului de pe mapamond;
  7.1.8. Contractele în cazul cărora cumpărătorul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul/sediul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere.
  7.1.9. Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  7.1.10. Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.
 8. CONFIDENȚIALITATE
  8.1. Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător/client vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului.
  8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.
  8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. FIBG® nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
  8.4. Prin înscrierea în baza de date a FIBG®, clientul/cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai FIBG®: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care FIBG® poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și/sau a serviciilor, etc.
 9. PUBLICITATE
  9.1. Newsletterele FIBG® sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de FIBG®. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
  9.2. În momentul în care, clientul își creează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea FIBG® în acest sens.
  9.3. Renunțarea la primirea acestora de către client sau cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere sau apelând numărul de telefon +40 (0)721 732070;
  9.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.
 10. FACTURARE – PLATĂ
  10.1. Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul site-ului https://www.fibg.ro/ includ TVA conform legislației în vigoare.
  10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător un document fiscal pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii documentului fiscal conform cu legislația în vigoare.
  10.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura fiscală aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de FIBG®, cu excepția bunurilor și/sau serviciilor vândute de partenerii FIBG®, precum și pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii fiscale în contul cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de cumpărător în contul său.
  10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii fiscale aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.
  10.5. Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de FIBG®, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
  10.6. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic prin adăugarea acestora de către FIBG® în contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.
  10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: sales@fibg.ro.
 11. LIVRAREA BUNURILOR
  11.1. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător sau în showroom-urile FIBG®, conform opțiunii clientului.
  11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
  11.3. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor pe teritoriul României sau oriunde în lume în conformitate cu specificațiile clienților.
 12. GARANȚII
  12.1. Toate bunurile comercializate de către FIBG®, cu excepția bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
  12.2. În cazul bunurilor vândute și livrate de FIBG®, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către departamentul service intern al FIBG®. În cazul certificatelor de garanție emise, vă oferim serviciul “Pick-up & Return” care presupune preluarea și livrarea bunurilor în condiții de gratuitate.
  12.3. În cazul bunurilor vândute și livrate de FIBG® prin partenerii Marketplace, cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare bun care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care asigură reparațiile pe durata termenului de garanție. Garanția bunurilor achiziționate prin intermediul FIBG® de la partenerii Marketplace este asigurată de către service-ul autorizat menționat pe certificatul de garanție aferent bunului sau de către vânzător.
  12.4. Pentru bunurile din comandă care beneficiază de garanție în baza certificatelor de garanție emise, FIBG® va transmite cumpărătorului aceste certificate de garanție exclusiv în format electronic, prin adăugarea certificatului de garanție aferent bunului în contul cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de cumpărător în contul său.
  12.5. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent bunului din comandă, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.
  Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său de pe https://www.fibg.ro/, va deține o evidență a certificatelor de garanție emise de FIBG®, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
  Lipsa certificatului de garanție al bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția mărfii pe adresa sales@fibg.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.
  12.6. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
  12.7. În cazul bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către FIBG®, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiași bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.
 13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR
  Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).
 14. RĂSPUNDERE
  Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
 15. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
  Înscrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri se poate face, de către utilizatori/clienți/cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
  În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu/întrebare/răspuns pe site, utilizatorii/clienții/cumpărătorii acordă vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.
  Fiecare utilizator/client/cumpărător, în momentul înscrierii de review/comentariu/întrebare/răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
  – Să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;
  – Să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
  – Să utilizeze un limbaj corespunzător, lipsit de injurii, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator/client/cumpărător;
  – Să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe site astfel: orice întrebare va fi înscrisă în secțiunea “Întrebările și răspunsurile clienților”, și orice review va fi înscris în secțiunea “Review-uri”;
  – Să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
  – Să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
  – Să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
  – Să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și vânzătorul;
  – Să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către vânzător sau să înscrie review-uri/comentarii/întrebări/răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
  – Să nu utilizeze review-ul/comentariul/întrebarea/răspunsul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site.
  Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui review, utilizatorul/clientul/cumpărătorul va adăuga și un rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent.
  Utilizatorii/clienții/cumpărătorii ce înscriu review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:
  – Fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
  – Fișierele încărcate nu vor conține scene de violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
  – Fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
  – Fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca vânzătorul.
  Când un review/comentariu/întrebare sau răspuns este semnalat de către un utilizator/client/cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către vânzător pentru a determina dacă încalcă „Termenii și condițiile”. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către vânzător.
  În cazul în care vânzătorul constată încălcarea termenelor și condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului/clientului/cumpărătorului de a înscrie review-uri/comentarii/întrebări sau răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.
  Pentru sesizări sau reclamații legate de bunul și/sau serviciul achiziționat, cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului: http://info.fibg.ro/reclamatii-sesizari.
 16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  16.1. FIBG® este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 11161.
  16.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, FIBG® are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
  16.3. Scopul colectării datelor este: informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor, informarea cumpărătorilor privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului/cumpărătorului.
  16.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a FIBG®, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 11161, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către FIBG®, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către FIBG®, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către FIBG® atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.
  16.5. Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Cloșca, Bl.CH1, Ap.25, Alba Iulia, Județul Alba, în atenția FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.
  16.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Cloșca, Bl.CH1, Ap.25, Alba Iulia, Județul Alba, în atenția FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
  16.7.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  16.7.2. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  16.7.3. Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  16.8. De asemenea, FIBG® poate furniza datele cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre, companiile de asigurare-reasigurare agreate.
  16.9. Prin completarea în formularul de comandă pe site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de facturare, creditare, cumpărătorul își exprimă expres consimțământul ca persoanele juridice cu care FIBG® a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidențele proprii în scopul efectuării analizei de credit și să le transmită în vederea consultării informațiilor înregistrate pe numele cumpărătorului în baza de date a Biroului de Credit.
  16.10. Informațiile ce conțin date cu caracter personal ale cumpărătorului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale Statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
 17. FORȚĂ MAJORĂ
  17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
  17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

  Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între FIBG® și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de Instanțele judecătorești române competente din raza Municipiului Alba Iulia.
 18. INFORMAȚII PRIVIND DEEE
  19.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
  Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:
  19.1.1. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;
  19.1.2. Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin punctele de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile Administrației Publice Locale care au obligația potrivit art.5 alin.1) din HG 448/2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;
  19.1.3. Clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, FIBG® aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; clienții FIBG® pot preda DEEE echivalent la toate showroom-urile FIBG®.
  19.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X.
  19.3. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări selective.

 

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop