Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Acest site folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Tehnologia cookie ne ajută să prezentăm vizitatorilor cea mai bună experiență la vizitarea acestui site. De asemenea, datele colectate vor fi folosite și pe alte site-uri ale companiei FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL. Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, consultați secțiunea Termeni și Conditii generale.

Compania FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL vă urează bun venit pe platforma e-Commerce specializată în vânzarea de utilaje și echipamente industriale și de construcții, respectiv piese de schimb și vă mulțumește pentru interesul manifestat față de companie, de produsele și serviciile sale.

Acordăm o atenție deosebită protejării datelor dumneavoastră personale și vrem să vă simțiți în siguranță în timpul vizitării paginilor noastre de internet și în relaționarea directă, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către compania noastră.

Protecția vieții dumneavoastră private – procesarea datelor personale constituie un aspect relevant pentru noi, de care ținem seama în cursul desfășurării proceselor noastre operaționale. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet și cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clienții actuali și potențialii noștri clienți sunt înregistrate și procesate în siguranță și conform prevederilor legale privind protecția datelor valabile în România și detaliate prin Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Datele de identificare ale companiei:

FIBG® – este denumirea comercială a FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Alba Iulia și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub codul EUID: ROONRC.J1/75/2015, respectiv cod unic de înregistrare fiscală RO6281606.

Compania FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL este operator autorizat pentru comerțul EXTRASTAT și INTRASTAT.

Prelucrarea datelor înseamnă operațiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.
În continuarea prezentei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va face referire la “Client”.

Prin utilizarea termenului “Client” FIBG®  înțelege orice reprezentant al publicului larg, cu care compania intra în contact și nu reprezintă o limitare la persoana care a achiziționat un produs/serviciu sau cu care există un contract în derulare.

Adresa website-ului companiei noastre: https://utilajeconstructii.fibg.ro.

Modalități prin care FIBG® obține datele

Datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care se completează formulare sau documente, este accesată pagina de internet, aplicațiile online, sau prin orice alte mijloace de comunicare).
În plus, FIBG®  poate obține date prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe înțelegem publicații ale instituțiilor și autorităților publice, registre și ghiduri publice, informații pe care le-ați făcut disponibile publicului prin social media, cât și pe internet.
Totodată, datele pot fi obținute și de la operatorii noștri asociați ori de la operatorii pentru care suntem împuterniciți – spre exemplu rețea proprie de dealeri și service, producători auto, parteneri afiliați producătorilor auto de pe mapamond cu care colaborăm în baza unor relații comerciale contractuale.
Clientul poate pune la dispoziție date cu caracter personal prin completarea unor formulare din website, prin contract, prin facturi fiscale emise acestuia, prin participarea la diverse acțiuni de marketing ale companiei, în cadrul cărora a completat formulare, etc. .

Înregistrarea la newsletter

Pe pagina noastră web publicul are opțional posibilitatea de a se abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv în scop de marketing, în măsura în care nu ați consimțit la alte utilizări ale datelor. Aveți posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferită în newsletter sau prin comunicarea unei solicitări scrise către adresa contact@fibg.ro.

Cadrul juridic în baza cărora prelucrează FIBG®  datele cu caracter personal

FIBG®  prelucrează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice:
• pentru executarea unui contract la care Clientul sau persoana vizată este parte (de ex: vânzare – cumpărare produse auto, furnizarea de servicii suport pentru produsele achiziționate, trimiterea de notificări/informări cu privire la produsul deținut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare și acceptare a Clientului).
• în baza interesului legitim al FIBG®  (spre ex: dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor, eficientizarea modului în care operează întreaga rețea de dealeri, optimizarea proceselor FIBG®, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți, analizarea și minimizarea riscurilor financiare, reputaționale la care se expune compania în legătură cu punerea la dispoziție a serviciilor și produselor, furnizarea de răspunsuri la solicitările clienților sau a publicului);
• în baza consimțământului Clientului, daca acesta a fost acordat (de ex: în caz de marketing);
• în baza interesului persoanei vizate (ex: rechemări în service sau informări privind garanția produselor achiziționate).

Scopurile în care prelucrează FIBG®  datele cu caracter personal

Scopurile pentru care FIBG®  prelucrează datele cu caracter personal sunt:
• furnizarea de produse și servicii, prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locațiile fizice ale rețelei de dealeri și service, internet, telefon etc.);
– identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice ale Importatorului și rețelei de distribuție și service, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poșta, internet);
• centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile FIBG®  în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale FIBG®  care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activității);
• contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele FIBG® contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/ completare caracteristici/ costuri/ funcționalități/ beneficii produse);
• furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informații adiționale despre produsele, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor și/sau serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale rețelei de dealeri, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă);
• crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizata/generală de către importator, rețea de dealeri și/sau partenerii acestuia, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul in care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul oricărei solicitări sau formular al companiei.
• realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje (online, poștal sau telefonic);
• identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt clienți ai companiei FIBG® în vederea efectuării de marketing personalizat, conform opțiunii Clientului exprimate prin formulare ale/ emise de companie.
• analizarea comportamentului Clientului/oricărei persoane care accesează website-ul, prin utilizarea de cookies, atât ale companiei, cât și ale terților, cu scopul de a furniza un conținut  general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor – pentru informații detaliate despre Politica de cookies te rugăm să consulți pagina noastră web;
• pentru programe de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discount-uri pentru recompensarea fidelității clientului.
• efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile companiei pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor;
• dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează întreaga rețea autorizată ce reprezintă mărcile comercializate de către FIBG®;
• crearea de scheme de comisionare pentru reprezentanții segmentului de vânzări, precum și calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățiți reprezentanții segmentului de vânzări ca urmare a activității prestate;
• efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități.
• arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate companiei și expediată de către companie, precum și realizarea de activități de curierat;
• soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care compania este parte;
• efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor companiei, precum și realizarea de audituri sau investigații ale companiei;
• realizarea de raportări către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile;
• pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale companiei, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;
• pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către companie.

Realizarea de profiluri și deciziile automate la nivelul FIBG®

În vederea furnizării de servicii și produse compania realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate în vederea segmentării portofoliului de Clienți pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a produselor companiei, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

Înregistrarea convorbirilor telefonice realizată de către FIBG®

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică, compania poate înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale companiei. Compania urmează a utiliza aceste informații exclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor sale, investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor acorduri date de către Client, sau pentru a le folosi ca proba în instanță în cazul unui litigiu.

Monitorizarea video realizată de către FIBG®

Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate corespunzător desfășurării activității operaționale, locațiile fizice ale companiei sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zonă supravegheată video”.

Durata de timp pentru care prelucrează FIBG®datele cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către companie pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Prelucrarea datelor care se întemeiază pe acordul Clientului (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului Clientului la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea Clientului la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.

Termenul de arhivare a datelor prelucrate de FIBG®  este de: 5 ani.
Termenul de prescripție a datelor prelucrate de FIBG® este de: 10 ani.
Termenul de prelucrare a datelor în scopul rezolvării problemelor juridice la nivel de FIBG® este de: 10 ani.

Destinatarii datelor cu caracter personal transmise de FIBG®

Destinatarii datelor pot fi:
• Operatori asociați:
– Rețeaua de dealeri și service la nivel național.
– Producătorii externi din industria automotive cu care derulăm activități comerciale în baza unor acorduri contractuale, respectiv producătorii ce furnizează piese de schimb companiei.

 • Persoane împuternicite:
  – Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; utilități; audit; serviciilor de suport; furnizori de cercetare de piață, de transmitere a comunicărilor de marketing, de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor, instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, evaluatori, agenții imobiliare.
  – Entități către care compania a externalizat sau urmează să externalizeze furnizarea de servicii.
 • Autorități și instituții:
  – Organe judiciare din Romania și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor.
  – Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil ca FIBG® să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/SEE.
SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acest tip de transfer de date poate avea loc, doar, dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.
Înainte de a transfera date cu caracter personal din Spațiul Economic European (SEE) ne vom asigura că există garanții adecvate care trebuie utilizate, inclusiv semnarea unui Acord de Transfer de Date, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și, dacă este necesar, vom obține autorizația Autorității Competente pentru Protecția Datelor. Entitatea care primește datele cu caracter personal trebuie să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în Procedura privind Transferul Transfrontalier al Datelor.

Drepturile Clientului/ persoanei vizate și modalitățile de exercitare a acestora

 1. Dreptul de acces la datele personale
  Reprezintă dreptul Clientului de a avea acces la datele din formularul completat.
  Dacă Clientul consideră că această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal nu este suficient de clarificatoare, acesta poate avea acces la informații prin transmiterea unei cereri la adresele contact@fibg.ro de unde puteți afla:
  • care e scopul prelucrării datelor personale?
  • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
  • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
  • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?
 2. Dreptul la rectificare a datelor
  În cazul în care Clientul sesizează că datele personale sunt inexacte sau incomplete, acesta are dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestor date prin transmiterea unei solicitări la adresele: contact@fibg.ro
  În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de Client, ca persoană vizată, acesta are dreptul să solicite orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta îi va fi furnizată în măsura în care este disponibilă și numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui să ni se furnizeze datele despre Client care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acțiunea sa directă.
  Clientul poate solicita separat să cunoască dacă datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea Clientului, acesta va putea primi și o copie a formularului completat sau un alt format pe care compania îl deține.
  Clientul trebuie să cunoască faptul că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiții speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situație în care Clientul va fi informat cu privire la prelungire.
  De asemenea, dacă nu vom da curs cererii Clientului de rectificare sau nu îi vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privința termenului de rectificare, Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanță.
 3. Dreptul la ștergerea datelor
  Sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul Clientului de a obține din partea companiei noastre ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:
  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Clientul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
  • atunci când Clientul se opune prelucrării datelor sale;
  • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
  • dacă intervine o obligație legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
  • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinții sau persoanele care exercită drepturile părintești își retrag consimțământul acordat.
  La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale referitor la faptul că, Clientul a solicitat ștergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.
  Situațiile în care NU avem obligația de a da curs cererii Clientului de a șterge datele personale sunt:
  • exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
  • respectarea unei obligații legale;
  • motive de interes public, în domeniul sănătății publice;
  • scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
  • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 4. Dreptul la restricționarea accesului la datele personale

Semnifică una dintre următoarele situații:
• rectificarea datelor incorecte sau inexacte, Clientul poate solicita să se restricționeze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor și rectificării;
• dacă Clientul descoperă că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu dorește ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• dacă compania noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă Clientul dorește să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanță;
• dacă Clientul este împotriva prelucrării, în continuare, poate solicita restricționarea accesului la datele sale personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului Clientului de a se opune prelucrării. De asemenea, dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, Clientul va fi informat în timp util.

 1. Dreptul de a retrage consimțământul

Pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele Clientului se procesează ca urmare a acordului exprimat, acesta are posibilitatea în orice moment să transmită un e-mail la adresele contact@fibg.ro prin care să anunțe că nu mai este de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor sale personale are ca efect încetarea comunicărilor și prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Este posibilitatea pe care Clientul o are de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, Clientul are posibilitatea să ne solicite ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), așa cum ne va indica.

 1. Dreptul de a se opune prelucrării

Se aplică doar pentru situațiile sau cazurile particulare în care Clientul se află; este dreptul Clientului de a ne solicita să nu prelucrăm datele sale în scopul creării de profiluri. Excepție de la această regulă face situația în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului Clientului la opoziție, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, al Clientului sau al altui utilizator.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop